Skip to product information
1 of 1

Rhwng Edafedd - Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2014

Rhwng Edafedd - Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2014

Regular price £8.95
Regular price Sale price £8.95
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Eifion is about to jump off Menai Bridge. He craves an escape from a life of failure. He's failed in his marriage, in business and in his relationship with his family. But at the critical moment when he is about to take the final step into darkness, Dewi comes to disrupt his plans. Winner of the Daniel Owen Prize at the 2014 National Eisteddfod.

Mae Eifion ar fin neidio oddi ar Bont y Borth. Mae'n dyheu am ddihangfa rhag bywyd llawn methiant - yn ei briodas, ei fusnes ac yn ei berthynas â'i deulu. Ond ar y foment dyngedfennol, ac yntau ar fin cymryd y cam olaf i'r düwch mawr, daw Dewi i darfu ar ei gynlluniau. Nofel arobryn Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr, 2014.
View full details