Skip to product information
1 of 1

Cyngor Llyfrau

Modern Wales: Rocking the Boat - Welsh Women Who Championed Equality 1840-1990

Modern Wales: Rocking the Boat - Welsh Women Who Championed Equality 1840-1990

Regular price £11.99
Regular price Sale price £11.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
This insightful and revealing collection of essays focuses on seven Welsh women who, in a range of imaginative ways, resisted the status quo in Wales, England and beyond during the nineteenth and twentieth centuries.

Mae'r casgliad hwn o bortreadau treiddgar a dadlennol yn canolbwyntio ar saith o fenywod Cymreig, sydd mewn amrywiaeth o ffyrdd dychmygus, yn gwrthwynebu'r sefyllfa bresennol yng Nghymru, Lloegr a thu hwnt yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r ugeinfed ganrif.
View full details