Skip to product information
1 of 1

Cyfres Amdani: Samsara

Cyfres Amdani: Samsara

Regular price £4.99
Regular price Sale price £4.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A book for Welsh Learners, Foundation Level. Sam feels confined in the wrong body and wishes to change sex. The book deals with a sensitive subject as we follow the main character's frustration and the response of those closest to him.

Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Sylfaen. Mae Sam yn gaeth yn y corff anghywir ac mae arno awydd i newid rhyw. Wrth ymdrin â'r pwnc sensitif hwn gwelir rhwystredigaeth y cymeriad ac ymateb y bobl sydd agosaf ato.
View full details