Cyfres Amdani: Samsara

Product Description
A book for Welsh Learners, Foundation Level. Sam feels confined in the wrong body and wishes to change sex. The book deals with a sensitive subject as we follow the main character's frustration and the response of those closest to him.

Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Sylfaen. Mae Sam yn gaeth yn y corff anghywir ac mae arno awydd i newid rhyw. Wrth ymdrin â'r pwnc sensitif hwn gwelir rhwystredigaeth y cymeriad ac ymateb y bobl sydd agosaf ato.
£4.99
Maximum quantity available reached.