Skip to product information
1 of 1

Cyngor Llyfrau

Sherlock Holmes a Diflaniad y Diemwnt

Sherlock Holmes a Diflaniad y Diemwnt

Regular price £6.99
Regular price Sale price £6.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A famous gem has been stolen! With John and Martha at his side, can Sherlock uncover the mystery behind this extraordinary gem? Told through Watson's blog, detective notes, school assignments, media reports, and energetic comic-strip illustrations, this introduction to Arthur Conan Doyle's classic characters will have every young super-sleuth hooked! A Welsh adaptation by Nia Peris.

Mae gem adnabyddus wedi'i ddwyn! Tybed a all Sherlock, gyda help John a Martha, ddatrys dirgelwch y diemwnt hynod? Caiff y cyflwyniad hwn i gymeriadau clasurol Arthur Conan Doyle ei adrodd drwy gofnodion blog Watson, nodiadau ditectif, gwaith ysgol, adroddiadau yn y wasg a darluniau o gomics stribed bywiog fydd yn apelio at bob darpar-dditectif ifanc. Addasiad Cymraeg Nia Peris.
View full details