Skip to product information
1 of 1

Snowdon - The story of a Welsh Mountain

Snowdon - The story of a Welsh Mountain

Regular price £14.99
Regular price Sale price £14.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
The story of Snowdon in Jim Perrin's words. The secrets within its fractured rocks and its shy flora, its folk tales echoing an older race and its beliefs, travellers' chronicles, industry, sport and an anthology of literature all contribute towards our understanding of the mountain. New Paperback edition. First published in hardback in 2012.

Golwg ar yr Wyddfa drwy gyfrwng geiriau Jim Perrin. Rhagair gan Merfyn Jones. Adroddir cyfrinachau creigiau twn a phlanhigion swil, chwedlau gwerin a chredoau oes a fu, croniclau teithwyr, diwydiant a chwaraeon ynghyd â blodeugerdd o lenyddiaeth sydd oll yn ein helpu i ddeall y mynydd. Argraffiad newydd clawr meddal. Cyhoeddwyd yn gyntaf mewn clawr caled yn 2012.
View full details