Skip to product information
1 of 1

Stori Hedd Wyn/The Story of Hedd Wyn

Stori Hedd Wyn/The Story of Hedd Wyn

Regular price £8.95
Regular price Sale price £8.95
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
This is the story of Hedd Wyn, the Poet of the Black Chair, 1917, a tragic story which has captured the imagination of a nation and has become a symbol of every young talent that has been lost. New edition.

Dyma stori Hedd Wyn, Bardd Cadair Ddu 1917, stori drasig sydd wedi cydio yn ein dychymyg fel cenedl ac sydd bellach yn symbol o bob talent ifanc a gollwyd. Argraffiad newydd (ISBN yr argraffiad gwreiddiol: 9781906396206)
View full details