Skip to product information
1 of 1

Cyngor Llyfrau

Stories of Solidarity

Stories of Solidarity

Regular price £9.99
Regular price Sale price £9.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A collection of writings and speeches by historian, political activist and former MP Hywel Francis. He celebrates the struggles of the working class of the South Wales Valleys and asks about the continuing relevance of the miners' strikes and the NHS. An essential and inspiring book for all interested in recent Welsh social and general history.

Casgliad o ddarlithiau ac areithiau'r hanesydd, yr ymgyrchydd gwleidyddol a'r cyn Aelod Seneddol Hywel Francis. Mae'n dathlu brwydrau'r dosbarth gweithiol yng nghymoedd De Cymru gan holi am berthnasedd streiciau'r glowyr a'r GIC. Dyma gyfrol hanfodol ac ysbrydoledig ar gyfer pawb sy'n ymddiddori yn hanes diweddar cymdeithasol a chyffredinol Cymru.
View full details