Skip to product information
1 of 1

Stori'r Pasg - Llyfr Mawr y Pasg gyda 25 o Fflapiau i'w Codi

Stori'r Pasg - Llyfr Mawr y Pasg gyda 25 o Fflapiau i'w Codi

Regular price £4.99
Regular price Sale price £4.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A large board book with tabs to lift depicting the story of Easter week, comprising the tales about Jesus entering Jerusalem, the Last Supper, the empty grave and the Ascension.

Llyfr bwrdd mawr lliwgar gyda llabedi i'w codi yn darlunio stori wythnos y Pasg, yn cynnwys hanes îesu'n marchogaeth i Jeriwsalem, y Swper Olaf, y bedd gwag a'r Esgyniad.
View full details