Sweet Pizza

Product Description
Tir na n-Og Award Winner 2017. A heart-warming story about bringing a diverse community together and about the amazing history of Italian immigrants in Wales. Joe loves his Italian heritage: the language, the opera, the lasagne! But it's hard to celebrate Italian roots in Brynmawr, Gwent, wherehis mother is sick of running the family's tatty cafe.

Enillydd gwobr Tir na n-Og 2017. Stori gynnes am dynnu aelodau gwahanol un gymuned Gymreig ynghyd, ac am hanes rhyfeddol y gymuned Eidalaidd yng Nghymru. Mae Joe yn caru ei etifeddiaeth Eidalaidd: yr iaith, opera a lasagne. Ond mae'n anodd dathlu ei wreiddiau Eidalaidd ym Mrynmawr yng Ngwent, lle mae ei fam wedi diflasu ar gynnal y caffi teuluol.
£6.99
Maximum quantity available reached.