Skip to product information
1 of 1

Taclo'r Tasgau: Llyfr Un

Taclo'r Tasgau: Llyfr Un

Regular price £6.99
Regular price Sale price £6.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Here is a book to inform and assist year 7 learners and teachers with the content of the National Reading Tests as well as complementing the linguistic requirements of the National Literacy and Numeracy Framework and the revised Welsh (first language) Curriculum.

Dyma adnodd i gyfarwyddo a helpu dysgwyr ac athrawon gyda chynnwys y Profion Darllen Cenedlaethol yn ogystal ag ategu gofynion ieithyddol y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (FfLlRh) diwygiedig a'r Cwricwlwm Cymraeg (iaith gyntaf).
View full details