Skip to product information
1 of 1

Cyngor Llyfrau

Taclus / Tidy

Taclus / Tidy

Regular price £6.99
Regular price Sale price £6.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Here is a very funny rhyming woodland story about the perils of being too tidy. Pete the badger likes everything to be neat and tidy at all times, but what starts as the collecting of one fallen leaf escalates quickly and ends with the complete destruction of the forest! Will Pete realise the error of his ways and set things right?

Dyma stori ddoniol mewn odl o galon y goedwig, sy'n ein rhybuddio am y perygl o fod yn rhy daclus. Mae Morgan y Mochyn daear yn mynnu cadw pob peth yn dwt ac yn daclus o hyd ond, mae'r weithred ddiniwed o gasglu un ddeilen anniben o'r llawr, yn arwain at ddistryw mawr yn y goedwig. A fydd Morgan yn sylweddoli ei gam gwag, ac a fydd yn medru adfer y goedwig?
View full details