Skip to product information
1 of 1

Cyngor Llyfrau

Taffia

Taffia

Regular price £8.99
Regular price Sale price £8.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Popular novelist Llwyd Owen's tenth novel. Detective Danny Finch loses his job after being accused of fraud but gains employment as a security officer for 'local businessman' Pete Gibson. Danny turns a blind eye to his boss's illegal business, but when he refuses to become part of Gibson's 'business', the villain turns against him.

Mae'r Ditectif Danny Finch yn colli ei swydd ar ôl cael ei gyhuddo o dwyll, gan golli popeth - ei swydd, ei bensiwn a'i hunan-barch. Caiff waith fel swyddog diogelwch i Pete Gibson, 'dyn busnes' lleol. Mae Danny'n cau ei lygaid i fusnes anghyfreithlon ei fòs ond, ar ôl gwrthod cyfle i fod yn rhan o 'fusnes' Gibson, mae'r dihiryn yn cynllwynio yn ei erbyn.
View full details