Skip to product information
1 of 1

Taith Rhyw Gymro

Taith Rhyw Gymro

Regular price £8.99
Regular price Sale price £8.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
The autobiography of Welsh academic and politician Tedi Millward, a specialist on Welsh Victorian literature and a key figure in the formation of the Welsh Language Society. Preface by Jamie Bevan.

Hunangofiant yr academydd a'r gwleidydd Tedi Millward, arbenigwr ar lenyddiaeth Gymraeg Oes Victoria a ffigwr allweddol yn hanes ffurfiannol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Rhagair gan Jamie Bevan.
View full details