Skip to product information
1 of 1

Talk Welsh - Heini Gruffudd

Talk Welsh - Heini Gruffudd

Regular price £6.95
Regular price Sale price £6.95
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9781912631056 Publication Date February 2019
Publisher: Y Lolfa, Tal-y-bont
Format: Paperback, 209x111 mm, 160 pages
Language: Bilingual (Welsh and English)

Description
A new edition of the ground-breaking language tutor using actual Welsh forms in current daily use. These forms ignore verb endings, do not mutate and are often derived from English. Traditional grammarians will hate this book but learners will love it because they will learn actual, spoken Welsh - fast!

Argraffiad newydd o gyfarwyddiadur dysgu iaith arloesol sy'n defnyddio geiriau ac ymadroddion Cymraeg cyfoes. Cynhwysir ffurfiau berfol, dim treigladau a ffurfiau sy'n tarddu o'r Saesneg. Ni fydd y gyfrol yn plesio gramadegwyr ond bydd dysgwyr wrth eu bodd gan y byddan nhw'n dysgu Cymraeg llafar - yn gyflym!
View full details