Skip to product information
1 of 1

Cyfres Syniad Da: Teulu'r Gymwynas Olaf - Gwilym C. Price ei Fab a'i Ferched

Cyfres Syniad Da: Teulu'r Gymwynas Olaf - Gwilym C. Price ei Fab a'i Ferched

Regular price £5.00
Regular price Sale price £5.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
In Teulu'r Gymwynas Olaf members of a family of undertakers give us an insight into the duties, customs and requirements of their occupation. 54 black-and-white images.

Yn¬†Teulu'r Gymwynas Olaf¬†cawn aelodau o un o gwmn√Įau angladdol amlycaf Cymru yn agor y llenni ar arferion, dyletswyddau ac anghenion yr ymgymerwr. 54 llun du-a-gwyn.
View full details