Skip to product information
1 of 1

TGAU Gwyddoniaeth Gymhwysol CBAC: Gradd Unigol a Dwyradd - Adrian Schmit, Jeremy Pollard, Sam Holyman

TGAU Gwyddoniaeth Gymhwysol CBAC: Gradd Unigol a Dwyradd - Adrian Schmit, Jeremy Pollard, Sam Holyman

Regular price £25.00
Regular price Sale price £25.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Dyma gyfle i ddatblygu eich ddealltwriaeth o Wyddoniaeth Gymhwysol gydag adnoddau sy'n ennyn diddordeb ac yn cefnogi'r dysgu trwy gydol y cwrs. Mae awduron profiadol wedi cynhyrchu llyfr y gellir ymddiried ynddo, ac mae'n cynnwys cyfeiriadau clir, cwestiynau ac atebion arholiad, ac adrannau sy'n datblygu sgiliau ymarferol a mathemategol.

English Description: This book provides an opportunity to develop your understanding of Applied Science with resources that promote interest and support learning throughout the course. The experienced authors have produced a trustworthy book, comprising clear directions, questions and answers, and chapters that develop practical and mathematical skills.

ISBN: 9781398386020

Awdur/Author: Adrian Schmit, Jeremy Pollard, Sam Holyman

Cyhoeddwr/Publisher: Hodder Education

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2023-11-10

Tudalennau/Pages: 224

Iaith/Language: CY

Cyfnod Allweddol/Key Stage: 2023-05-04

View full details