Skip to product information
1 of 1

The Rebecca Riots

The Rebecca Riots

Regular price £3.50
Regular price Sale price £3.50
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

A colour illustrated series portraying life in Wales through the centuries by means of stories about the lives of various historical characters, to coincide with the History Curriculum for Key Stage 2 pupils. Welsh versions and large size book versions of the stories are available.

Cyfres wedi ei darlunio'n lliwgar yn portreadu bywyd yng Nghymru ar hyd yr oesau drwy gyfrwng straeon am gymeriadau hanesyddol amrywiol, i gydfynd â'r Cwricwlwm Cenedlaethol ym maes Hanes i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2. Mae fersiynau Cymraeg a fersiynau llyfrau maint mawr o'r straeon ar gael.

View full details