Skip to product information
1 of 1

Cyngor Llyfrau

Trysorfa Arwyr Cymru

Trysorfa Arwyr Cymru

Regular price £12.99
Regular price Sale price £12.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A collection of tales about some of Wales's greatest heroes, including St David, Owain Glyndŵr, Black Bart etc. The stories have been collected and written by Tudur Dylan Jones, and include beautiful illustrations by the artist Brett Breckon. A beautiful gift book.

Casgliad o straeon am rai o arwyr pennaf Cymru, yn cynnwys Dewi Sant, Owain Glyndŵr, Barti Ddu ac ati. Mae'r straeon wedi eu casglu ynghyd a'u hysgrifennu'n grefftus gan Tudur Dylan Jones, ac mae lluniau lliw bendigedig o waith Brett Breckon i gyd-fynd â'r hanes am bob arwr. Llyfr rhodd hardd a chwaethus.
View full details