Skip to product information
1 of 1

Tudur Budr : Pants

Tudur Budr : Pants

Regular price £3.99
Regular price Sale price £3.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A Welsh version of Dirty Bertie: Pants. Tudur Budr has many disgusting habits and his plans and crazy ideas lead him into trouble. Tudur is having to wear his pants to school, play the part of the dog in the local amateur dramatic society's production and take Chwiffiwr the dog to a birthday party, where Chwiffiwr leaves a very unwelcome present!

Bachgen yn llawn arferion afiach yw Tudur Budr ac mae ei gynlluniau gwallgo yn ei roi mewn pob math o helyntion. Mwy o syniadau dwl y bachgen bach direidus. Mae Tudur yn gorfod gwisgo ei bants i fynd i'r ysgol, chwarae rhan ci mewn drama, a mynd a Chwiffiwr y ci i barti pen-blwydd; lle mae Chwiffiwr yn gadael anrheg annisgwyl!
View full details