Skip to product information
1 of 1

Turning Points in Welsh History, 1485-1914 - Stuart Broomfield, Euryn Madoc-Jones

Turning Points in Welsh History, 1485-1914 - Stuart Broomfield, Euryn Madoc-Jones

Regular price £6.99
Regular price Sale price £6.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Gwerslyfr hanes darluniadol llawn yn cyflwyno gwybodaeth am ddigwyddiadau arwyddocaol a throbwyntiau yn hanes Cymru, 1485-1914, ac am bersonoliaethau nodedig a liwiodd hanes y genedl, gyda ffynonellau gweledol a dogfennau ategol bywiog a nodiadau i athrawon disgyblion CA 3. Dros 140 o luniau a mapiau. Mae fersiwn Cymraeg ar gael, ISBN 9780708318430.

English Description: A fully illustrated history textbook presenting information about significant events and turning points in Welsh history, 1485-1914, and about the notable personalities who coloured the nations history, with lively corroborative visual and documentary sources and notes for teachers of KS 3 pupils. Over 140 illustrations and maps. A Welsh version is available, ISBN 9780708318430.

ISBN: 9780708318287

Awdur/Author: Stuart Broomfield, Euryn Madoc-Jones

Cyhoeddwr/Publisher: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 29/10/2004

Iaith/Language: EN

Argaeledd/Availability: Available

View full details