Skip to product information
1 of 1

Tywydd Mawr - Mewn Lluniau / Extreme Weather in Wales

Tywydd Mawr - Mewn Lluniau / Extreme Weather in Wales

Regular price £14.99
Regular price Sale price £14.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A volume of over 100 colour photographs depicting all kinds of weather - snow drifts, floods, storms, heavy winds and drought - and also comprises text and images about the climate and weather forecasting. An ideal gift for everyone who is interested in the weather. Includes bilingual captions for each photograph.

Llyfr anrheg delfrydol ar gyfer pawb sydd yn ymddiddori yn y tywydd. Mae dros 100 o ffotograffau llawn lliw o bob tywydd - eira mawr, llifogydd, gwyntoedd, stormydd, sychder - a chynhwysir hefyd destun a lluniau am yr hinsawdd a darogan tywydd. Mae tywydd anwadal, amrywiol Cymru yn bwnc trafod bob dydd! Ceir penawdau dwyieithog ar gyfer pob ffotograff.
View full details