Skip to product information
1 of 1

Ukelele Jam

Ukelele Jam

Regular price £9.99
Regular price Sale price £9.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Croatia, 1994. In a holiday camp turned refugee centre, 14-year-old Mikki is already haunted by his experiences in the civil war. Ukulele Jam is the story of a teenager's survival instinct during hate-filled years of nationalism, in which he clings to the normality of everyday life in a part of Europe where tragedy and comedy often go hand in hand.

Croatia, 1994. Mewn gwersyll gwyliau sydd wedi'i drawsnewid yn ganolfan i ffoaduriaid, mae Mikki, sy'n 14 oed, yn dioddef hunllefau am ei brofiadau yn y rhyfel cartref. Dyma stori sy'n adlewyrchu greddf person ifanc i oroesi yn ystod casineb cyfnod o genedlaetholdeb yn y wlad, wrth iddo lynu at brofiadau bywyd bob dydd mewn rhan o Ewrop lle mae trasiedi a chomedi yn cyd-gerdded.
View full details