Skip to product information
1 of 1

O.S. Explorer 264 Vale of Clwyd/Dyffryn Clwyd

O.S. Explorer 264 Vale of Clwyd/Dyffryn Clwyd

Regular price £8.99
Regular price Sale price £8.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A 1:25 000 (4cm i 1km) scale, bilingual OS 'Explorer' Map for Vale of Clwyd areas. This is an ideal leisure map for outdoor activities, providing details about rights of way, accommodation and other relevant tourist information including a mobile download.

Map Ordnance Survey 'Explorer' dwyieithog, graddfa 1:25 000 (4cm i 1km) ar gyfer ardaloedd Dyffryn Clwyd. Dyma fap hamdden delfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn darparu manylion am hawliau tramwy, cyfleusterau llety a gwybodaeth berthnasol arall i ymwelwyr ynghyd â lawr lwythiad ffôn symudol.
View full details