Skip to product information
1 of 1

Wal - Mari Emlyn

Wal - Mari Emlyn

Regular price £7.99
Regular price Sale price £7.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Wrth i Siân geisio ysgrifennu, daw toriad i'r trydan. Yn y tywyllwch, mae'n hel meddyliau am Simon Kaltenbach, ei chymydog, sydd wedi adeiladu wal fawr hyll rhwng y ddau dŷ. Mae hyn yn ei harwain i gofio ei magwrfa a'r waliau fu'n gymaint rhwystr yn ei phlentyndod. Beth ddigwyddodd i'w brawd, Gareth? Pam nad oedd Siân yn hoffi Anti Rita?

English Description: As Siân attempts to write, there is an electric cut. In the darkness, she begins to think about her neighbour, Simon Kaltenbach, who has built a great, ugly wall between the two houses. This leads her to recall her upbringing, and the walls that hindered her development as a child.

ISBN: 9781800991385

Awdur/Author: Mari Emlyn

Cyhoeddwr/Publisher: Y Lolfa

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2021-07-20

Tudalennau/Pages: 102

Cyfnod Allweddol/Key Stage: N/A

View full details