Skip to product information
1 of 1

Cyngor Llyfrau

Wales and War - Society, Politics and Religion in the Nineteenth and Twentieth Centuries

Wales and War - Society, Politics and Religion in the Nineteenth and Twentieth Centuries

Regular price £30.00
Regular price Sale price £30.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A volume of essays offering a refreshing insight into the reaction of the Welsh people to war, focusing on a series of conflicts dating from the mid-nineteenth to the mid-twentieth centuries; including tables of information, maps and black-and-white illustrations.

Cyfrol o ysgrifau yn cynnig golwg newydd ar ymateb y Cymry i ryfel, gan ganolbwyntio ar gyfres o frwydrau yn dyddio o ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg hyd at ganol yr ugeinfed ganrif; yn cynnwys tablau o wybodaeth, mapiau a lluniau du-a-gwyn.
View full details