Skip to product information
1 of 1

Cyngor Llyfrau

Wales Play in Red - The Rugby Diaries of Carolyn Hitt

Wales Play in Red - The Rugby Diaries of Carolyn Hitt

Regular price £12.00
Regular price Sale price £12.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Rugby books are traditionally aimed at and written by men but rugby also has a significant following amongst women. Writing from a woman's perspective, Hitt is an exceptionally popular Western Mail sports columnist, who is read and admired by male and female readers alike. Foreword by Max Boyce.

Mae llyfrau rygbi yn draddodiadol wedi'u hysgrifennu gan ddynion ac wedi'u hanelu at ddynion. Ond y mae gan ferched ddiléit yn y gamp hefyd. Dyma lyfr wedi'i ysgrifennu o safbwynt merch; Carolyn Hitt yw colofnydd chwaraeon profiadol a phoblogaidd y Western Mail ac y mae hygrededd i'w geiriau. Rhagair gan Max Boyce.
View full details