Skip to product information
1 of 1

Walking the Wales Coast Path - Llwybr Arfordir Cymru - Paddy Dillon

Walking the Wales Coast Path - Llwybr Arfordir Cymru - Paddy Dillon

Regular price £14.95
Regular price Sale price £14.95
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Canllaw i Lwybr Arfordir Cymru ar ei hyd - 870 milltir o Gaer i Gas-gwent, yn cynnwys sir Fôn, Eryri, Parc Cenedlaethol sir Benfro a nifer o ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol ymhlith yr atyniadau. Gellir cysylltur Llwybr â Llwybr Clawdd Offa gan greu un daith gylch gyflawn, ac fei disgrifir mewn 57 cam o fewn 9 ardal, gyda mapiau eglur graddfa 1:100K a ffotograffau lliw.

English Description: A guidebook to the whole Wales Coast Path - 870 miles the length of Wales from Chester to Chepstow, including Anglesey, Snowdonia, Pembrokeshire National Parks and many AONBs among the attractions. The Path can be linked with Offas Dyke Path for a complete circuit, and is described in 57 stages grouped into 9 regions, with clear 1:100K scale colour maps and photographs.

ISBN: 9781852847425

Awdur/Author: Paddy Dillon

Cyhoeddwr/Publisher: Cicerone Press

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 04/02/2015

Iaith/Language: EN

Argaeledd/Availability: Available

View full details