Skip to product information
1 of 1

Walks in the Heart of Snowdonia

Walks in the Heart of Snowdonia

Regular price £4.95
Regular price Sale price £4.95
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A handy guide to 36 diverse graded walks for all abilities in the Snowdonia area, comprising walks along rivers and lakes, through woodland and slate quarries and to the summit of Snowdon, with clear maps and directions and details about local places of interest.

Canllaw hylaw i 36 taith gerdded amrywiol wedi eu graddio ar gyfer pob gallu yn ardal Eryri, yn deithiau ar hyd glannau afonydd a llynnoedd, drwy goetiroedd a chwareli llechi ac i gopa'r Wyddfa, gyda mapiau a chyfarwyddiadau eglur a gwybodaeth am fannau o ddiddordeb arbennig.
View full details