Skip to product information
1 of 1

Walks with History: Ceredigion Walks

Walks with History: Ceredigion Walks

Regular price £5.50
Regular price Sale price £5.50
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9781845241322

Publication Date February 2009
Publisher: Llygad Gwalch Cyf, Llanrwst

Format: Paperback, 183x122 mm, 128 pages

Language: English

A useful collection of 15 graded circular walks from 1-10 miles long, reflecting the rich history and splendid beauty of coastland and inland areas throughout Ceredigion, with clear directions and maps, including information about history and wildlife, legends and points of local interest, public transport and refreshment facilities. A new edition of ISBN 9780863816024 published in 2000.

Casgliad defnyddiol o 15 taith gerdded gylch amrywiol o 1-10 milltir o hyd, yn adlewyrchu hanes cyfoethog a harddwch ysblennydd mannau arfordirol a mewndirol y sir, yn cynnwys cyfarwyddiadau clir a mapiau, ynghyd â gwybodaeth am hanes a bywyd gwyllt, chwedlau a mannau o ddiddordeb lleol, trafnidiaeth gyhoeddus a chyfleusterau bwyd. Argraffiad newydd o ISBN 9780863816024 (2000).

View full details