Skip to product information
1 of 1

The Welsh Learner's Dictionary / Geiriadur y Dysgwyr Heini Gruffudd

The Welsh Learner's Dictionary / Geiriadur y Dysgwyr Heini Gruffudd

Regular price £6.95
Regular price Sale price £6.95
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9780862433635Publication Date September 2018
Publisher: Y Lolfa, Tal-y-bont
Edited by Eiry Jones Format: Paperback, 174x121 mm, 256 pages
Language: Bilingual (Welsh and English)

Description
A Welsh-English, English-Welsh dictionary for Welsh learners, ideal for evening classes, schools and tourists, comprising over 20,000 words and phrases, pronunciations, mutations and grammatical explanations, words in context and place-names. First published in 1998.

Geiriadur Cymraeg-Saesneg, Saesneg-Cymraeg delfrydol ar gyfer dysgwyr dosbarth nos ac ysgol yn ogystal ag ymwelwyr, yn cynnwys dros 20,000 o eiriau ac ymadroddion, esboniadau ar ynganu, treigladau a gramadeg, geiriau yn eu cyd-destun ac enwau lleoedd. Cyhoeddwyd gyntaf ym 1998.
View full details