Skip to product information
1 of 1

Cyngor Llyfrau

White Leaves of Peace

White Leaves of Peace

Regular price £10.99
Regular price Sale price £10.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
The final volume in the Celtic Colours Trilogy focuses on the Green Friday peace agreement and a young man's struggle to find a place as Belfast undergoes radical political changes that leave too little unaltered.

Y teitl olaf yn y drioleg 'Celtic Colours'. Canolbwyntir ar gytundeb heddwch Gwener y Groglith ac ar ymdrech un gŵr ifanc i ganfod ei le yn y byd wrth i Belfast weld newidiadau gwleidyddol, radical.
View full details