Skip to product information
1 of 1

Williams Pantycelyn

Williams Pantycelyn

Regular price £24.99
Regular price Sale price £24.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Saunders Lewis's interpretation of the genius of hymnist William Williams Pantycelyn is one of the most debatable and stirring volumes of the 20th century in the Welsh language. It resulted in establishing author Saunders Lewis as the most daring and creative critic of his generation. This reprint is complemented by a substantial introduction by D. Densil Morgan.

Un o gyfrolau mwyaf dadleuol yr ugeinfed ganrif oedd Williams Pantycelyn gan Saunders Lewis, ymhlith yr astudiaethau beirniadol mwyaf cynhyrfus i ymddangos erioed yn y Gymraeg. Cynigiodd ffordd newydd i ddehongli athrylith emynydd Pantycelyn, gan sefydlu enw Saunders Lewis fel beirniad mwyaf beiddgar a chreadigol ei gyfnod. Rhagymadrodd helaeth gan D. Densil Morgan.
View full details