Skip to product information
1 of 1

Women, Identity and Religion in Wales - Manon Ceridwen James

Women, Identity and Religion in Wales - Manon Ceridwen James

Regular price £19.99
Regular price Sale price £19.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Cyfrol sy'n archwilio'r berthynas rhwng crefydd a hunaniaeth ym mywydau merched Cymru heddiw. Mae Manon Ceridwen James yn edrych ar hanes diweddar crefydd yng Nghymru, llenyddiaeth merched a'r modd y mae merched wedi wynebu ac yn parhau i wynebu pwysau unigryw wrth geisio hawlio eu hunaniaeth ac ennyn parch.

English Description: This book explores the relationship between religion and identity in the lives of Welsh women today. Manon Ceridwen James looks at the recent history of religion in Wales, women's writings and the way in which women have faced and continue to face unique pressures to claim their identity and gain respect.

ISBN: 9781786831934

Awdur/Author: Manon Ceridwen James

Cyhoeddwr/Publisher: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2018-03-12

Tudalennau/Pages: 156

Iaith/Language: EN

View full details