Skip to product information
1 of 1

Hen Lyfr Bach: Y Bardd Cocos

Hen Lyfr Bach: Y Bardd Cocos

Regular price £3.00
Regular price Sale price £3.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A handy pocket-size book presenting Dafydd Glyn Jones's new edition of the work of John Evans, Porthaethwy, 'Y Bardd Cocos' (1827?-95), first published in 1923, together with a portrait of the man and his work by Thomas Roberts (Alaw Ceris).

Llyfr poced hwylus yn cyflwyno golygiad newydd Dafydd Glyn Jones o waith John Evans, Porthaethwy, 'Y Bardd Cocos' (1827?-95), a gyhoeddwyd gyntaf yn 1923, ynghyd â phortread o'r dyn a'i waith gan Thomas Roberts (Alaw Ceris).
View full details