Skip to product information
1 of 1

Y Boced Wag - Eurgain Haf

Y Boced Wag - Eurgain Haf

Regular price £4.99
Regular price Sale price £4.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9781784617462Publication Date October 2019
Publisher: Y Lolfa, Tal-y-bont
Illustrated by Sion MorrisFormat: Paperback, 24 pages Language: Welsh

Cadi the kangaroo feels sad. Her pouch is empty and she wants to fill it. Away she goes on a big adventure to search for her happiness. On her journey she comes across animals who want to help her as well as trick her. This story can be used to help explain and introduce the idea of adoption.

Mae Cadi'r cangarw yn teimlo'n drist. Mae ei phoced yn wag ac mae eisiau ei llenwi. I ffwrdd â hi felly ar antur fawr i chwilio am ei hapusrwydd gan ddod ar draws anifeiliaid sydd eisiau ei helpu a'i thwyllo. Gellid defnyddio'r stori fel modd i gyflwyno'r syniad o fabwysiadu.

View full details