Skip to product information
1 of 1

Cyfres Anturiaethau Tintin: Y Cranc a'r Crafangau Aur

Cyfres Anturiaethau Tintin: Y Cranc a'r Crafangau Aur

Regular price £6.99
Regular price Sale price £6.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
As Tintin pursues a gang of drug smugglers he's locked up in the brig of Capten Hadog's ship, where the captain is under the influence of the bottle and under the thumb of his dastardly crew. With the scorching Sahara desert at one hand and the depths of the Mediterranean on the other, Tintin and his friends in some dangerously dire straits.

Wrth ddilyn cyfres o gliwiau rhyfedd caiff Tintin ei roi dan glo ar fwrdd llong y Capten Hadog lle mae'r capten yn drwm dan ddylanwad ei ddiod, a than fawd dihirod ymhlith ei griw. Gydag anialwch crasboeth y Sahara ar y naill law, a dyfroedd dyfnion Môr y Canoldir ar y llall, mae bywydau Tintin a'i ffrindiau unwaith eto yn y fantol.
View full details