Skip to product information
1 of 1

Y ddyled

Y ddyled

Regular price £8.95
Regular price Sale price £8.95
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A novel relating the nightmarish life of the other Llwyd Owen - a famous author in his late 40s who has turned his back on Wales and enjoys great literary success in America and beyond (as Ffloyd Ewens).

Nofel am hanes hunllefus y Llwyd Owen arall - awdur enwog yn ei 40au hwyr sydd wedi troi ei gefn ar Gymru a blasu llwyddiant llenyddol anferthol yn yr Amerig a gweddill y byd (o dan yr enw Ffloyd Ewens).
View full details