Skip to product information
1 of 1

Y Diffeithwch Du

Y Diffeithwch Du

Regular price £6.99
Regular price Sale price £6.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A novel telling the story of Efa, princess of the Melanai, after she and her friends flee the Palace before she has to kill her mother, the queen, as decreed by tradition. On reaching The Dark Desolation which is full of dangers, they meet the giant Id, a number of animals and treacherous challenges. The second title in a trilogy.

Mae'r nofel yn olrhain hanes Efa, sy'n dywysoges ar y Melanai, ar ôl iddi hi a'i ffrindiau ddianc o'r Palas rhag iddi orfod lladd ei mam, y frenhines, yn dilyn traddodiad y wlad. Maen nhw wedi cyrraedd Y Diffeithwch Du sydd yn llawn peryglon ac yn cwrdd â chawr o'r enw Id, a nifer o anifeiliaid a sefyllfaoedd peryglus a heriol. Ail deitl mewn trioleg.
View full details