Skip to product information
1 of 1

Geiriau Lletchwith, Y - A Check-List of Irregular Word Forms and Spelling

Geiriau Lletchwith, Y - A Check-List of Irregular Word Forms and Spelling

Regular price £5.95
Regular price Sale price £5.95
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A second edition of a comprehensive and useful list of irregular and awkward words in Welsh, being nouns and adjectives, verbs and adverbs which often cause writers hesitation relating to spelling, accents and hyphens. First published in 1997.

Ailargraffiad o restr gynhwysfawr a defnyddiol o eiriau Cymraeg lletchwith ac afreolaidd, yn enwau ac ansoddeiriau, berfau a berfenwau sy'n aml yn peri i ysgrifenwyr betruso'n ynghylch sillafiad, acenion a chysylltnodau. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1997.
View full details