Skip to product information
1 of 1

Cyfres y Melanai: Edenia

Cyfres y Melanai: Edenia

Regular price £6.99
Regular price Sale price £6.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9781784617080

Publication Date March 2019
Publisher: Y Lolfa, Tal-y-bont

Format: Paperback, 195x131 mm, 208 pages

Language: Welsh

This is the final title in the MELANAI trilogy. After they escape to the Dark Desolation so that Efa, on her 16th birthday, does not have to kill her mother, the queen, she and her friends have now reached Edenia where they come across another tribe. What sort of welcome will they receive there and what will happen to Efa?

Dyma'r nofel olaf yn nhrioleg Y MELANAI am Efa a'i chriw. Ar ôl iddyn nhw ddianc i'r Diffeithwch Du rhag i Efa orfod lladd ei mam, y frenhines, ar ei phen-blwydd yn 16 oed, maen nhw bellach wedi cyrraedd tir Edenia lle maen nhw'n dod o hyd i lwyth arall o bobl. Pa fath o groeso gawn nhw yno a beth fydd yn digwydd i Efa ar ddiwedd y drioleg?

View full details