Skip to product information
1 of 1

Canllaw Astudio Gomer: Y Stafell Ddirgel

Canllaw Astudio Gomer: Y Stafell Ddirgel

Regular price £7.99
Regular price Sale price £7.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9781843230618

Publication Date February 2008
Publisher: Gwasg Gomer, Llandysul

Suitable for age 12+ or Key Stage 4

Format: Paperback, 204x150 mm, 112 pages

Language: Welsh
A valuable guide for pupils studying the novel Y Stafell Ddirgel for their Welsh GCSE exams, comprising general information about the historical and religious background, a detailed analysis of themes and characters, language and style, together with useful exercises. 24 black-and-white photographs. First published December 2001.

Canllaw gwerthfawr ar gyfer disgyblion sy'n astudio'r nofel Y Stafell Ddirgel ar gyfer eu harholiadau TGAU Cymraeg, yn cynnwys gwybodaeth gyffredinol am y cefndir hanesyddol a chrefyddol, dadansoddiad manwl o themâu a chymeriadau, taith ac arddull, ynghyd ag ymarferion defnyddiol. 24 ffotograff du-a-gwyn. Cyhoeddwyd gyntaf Rhagfyr 2001.

View full details