Skip to product information
1 of 1

Cyfres Rwdlan 10 - Yn Ddistaw Bach...

Cyfres Rwdlan 10 - Yn Ddistaw Bach...

Regular price £2.95
Regular price Sale price £2.95
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9780862431525

Publication Date October 2002
Publisher: Y Lolfa, Tal-y-bont
Illustrated by Angharad Tomos

Suitable for age 0-7 or Key Stage 1

Format: Paperback, 170x150 mm, 48 pages

Language: Welsh

A re-edition of a humorous and tender story with entertaining colour illustrations about the friends Rwdlan, Dewin Dwl and Llipryn Llwyd making a snowman and Llipryn Llwyd's compassion towards the snowman in his loneliness, by a popular author for small children. First published in 1987.

Adargraffiad o stori ddoniol a thyner gyda lluniau lliw difyr am y ffrindiau Rwdlan, Dewin Dwl a'r Llipryn Llwyd yn codi dyn eira ac am dosturi Llipryn Llwyd tuag at y dyn eira yn ei unigrwydd, gan awdures boblogaidd i blant bach. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1987.

View full details