Skip to product information
1 of 1

Yn Gynnar yn y Bore - Lawrence Schimel

Yn Gynnar yn y Bore - Lawrence Schimel

Regular price £5.99
Regular price Sale price £5.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Mae bachgen ifanc yn deffro cyn ei famau a'i chwaer. Mae'n rhy gynnar i wneud s?n...ond beth ydy'r s?n yna?! Dau fola llwglyd yn grymial. I mewn i'r gegin â nhw, ac mae'r bachgen a'i gath yn gorffen eu brecwast jyst mewn pryd i ddweud 'Bore da' pan fydd gweddill y teulu yn deffro.

English Description: A young boy is awake before his mums and sister. It's too early to make a sound... but what's that noise?! Two rumbling tummies need to be fed! Letting themselves into the kitchen, the boy and his cat finish their breakfast just in time to say 'Good morning' when the rest of the family wakes up.

ISBN: 9781783903511

Awdur/Author: Lawrence Schimel

Cyhoeddwr/Publisher: Canolfan Peniarth

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 22/03/2022

Tudalennau/Pages: 16

Argaeledd/Availability: Available

Cyfnod Allweddol/Key Stage: X

View full details