Skip to product information
1 of 1

Cyngor Llyfrau

Yn y Gwaed - Geraint V. Jones

Yn y Gwaed - Geraint V. Jones

Regular price £7.99
Regular price Sale price £7.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9781848512023 Publication Date January 2019
Publisher: Gwasg Gomer, Llandysul
Format: Paperback, 197x128 mm, 148 pages
Language: Welsh

Description
No one is ever welcome in Arllechwedd - that is the only way that the family can safeguard its secret. A much-praised novel for adults and winner of the Daniel Owen Memorial Prize at the 1990 National Eisteddfod. New edition; first published in 1990 (ISBN 9780863836732).

Doedd dim croeso i neb yn Arllechwedd - dyna'r unig ffordd y gallai'r teulu geisio diogelu ei gyfrinachau. Nofel afaelgar a enillodd i'r awdur Wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Cwm Rhymni, 1990. Argraffiad newydd; cyhoeddwyd gyntaf yn 1990 (ISBN 9780863836732).
View full details